റാഖ് ഭരണാധികാരി എസ്തോണിയയുടെ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി

റാഖ് ഭരണാധികാരി എസ്തോണിയയുടെ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി,എസ്തോണിയയിൽ നിന്നുള്ള യുഎഇ അംബാസഡർ ജാൻ റെയ്ൻഹോൾഡിലെ സഖർ ബിൻ മുഹമ്മദ് സിറ്റിയിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ  കൂടിക്കാഴ്ച്ച നടത്തി.ഇരുനേതാക്കളും വിവിധ മേഖലകളിൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്തു.യുഎഇയുട