2028-ഓടെ യുഎഇ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിപണി 48.8 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യം കൈവരിക്കും

2028-ഓടെ യുഎഇ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിപണി 48.8 ബില്യൺ ദിർഹം മൂല്യം കൈവരിക്കും
യുഎഇയിലെ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വിപണിയുടെ മൂല്യം 2023-ൽ 27.5 ബില്യൺ ദിർഹം രേഖപ്പെടുത്തി, 2028-ഓടെ ഇത് 48.8 ബില്യൺ ദിർഹം കവിയുമെന്ന് കണക്കുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു. ദുബായ് സൗത്തിലെ ഒരു സമർപ്പിത ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സോൺ ആയ ഇസെഡ് ദുബായ് തയ്യാറാക്കിയ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെയും ഇ-കൊമേഴ്സ് 2023 എന്ന റിപ്പോർട്ടിലാണ്