ഐഎസ്എൻആറിൽ അത്യാധുനിക പൊതു സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് പ്രെസൈറ്റ്

ഐഎസ്എൻആറിൽ അത്യാധുനിക പൊതു സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് പ്രെസൈറ്റ്
പ്രമുഖ ബിഗ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ് കമ്പനിയായ പ്രെസൈറ്റ്, അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ ഫോർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് റെസിലിയൻസിൽ (ഐഎസ്എൻആർ) പങ്കെടുക്കും. സുരക്ഷയുടെയും പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദേശീയ, സൈബർ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പങ്കാളികളെ