യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി കസാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്‌ട്രപതി

യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി കസാക്കിസ്ഥാൻ രാഷ്‌ട്രപതി
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും കസാക്കിസ്ഥാൻ പ്രസിഡണ്ട് കാസിം-ജോമാർട്ട് ടോകയേവും യുഎഇയും കസാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പരസ്പര വികസനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി.ടോകയേവിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി  അദ്ദ