യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏജൻസി ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ ഗാസയിലെത്തിച്ച് യുഎഇ

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏജൻസി ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ ഗാസയിലെത്തിച്ച് യുഎഇ
ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷ്യസഹായം എത്തിക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഹമന്ത്രി റീം ബിൻത് ഇബ്രാഹിം അൽ ഹാഷിമി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുഎഇ, യുഎസ്, സൈപ്രസ്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ, യുകെ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര ദാതാക്കളുമായി  സഹകരിച്ച് ഷിപ്പ്‌മെൻ്റ് സൈപ്രസിലെ ലാർനാക്കയി