കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുമായി എൻസിഎം

കാലാവസ്ഥ  മുന്നറിയിപ്പുമായി എൻസിഎം
മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) വാഹനമോടിക്കുന്നവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.ചൊവ്വാഴ്ച 02:00 മുതൽ 08:30 വരെ ചില തീരദേശ, ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിൽ  തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരതയിലെ അപചയത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എൻസിഎം ഒരു പ്രസ്താവ