പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റും

പ്രാദേശിക സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് യുഎഇ രാഷ്ട്രപതിയും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റും
യുഎഇയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് ചാൾസ് മൈക്കലും ഒരു ഫോൺ കോൾ നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും പൊതുതാൽപ്പര്യങ