ജിടെക്സ് ആഫ്രിക്ക 2024ൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന സംരംഭങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദുബായ്

ജിടെക്സ് ആഫ്രിക്ക 2024ൽ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തന സംരംഭങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ദുബായ്
മെയ് 29 മുതൽ മെയ് 31 വരെ മൊറോക്കോയിലെ മാരാക്കേച്ചിൽ നടക്കുന്ന  അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാര പ്രദർശനമായ ജിടെക്സ് ആഫ്രിക്ക 2024ൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച ഡിജിറ്റൽ ദുബായ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമി ആൻഡ് ടൂറിസം, ദുബായ് പോലീസ്, ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഡിജിറ്റൽ ദേവ, ദുബായ് സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ദുബ