പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ആഘാതം പരിഹരിക്കാൻ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഗ്രാൻഡെ ഡോ സുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാനുഷിക സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ച് യുഎഇ

പ്രളയക്കെടുതിയുടെ ആഘാതം പരിഹരിക്കാൻ ബ്രസീലിലെ റിയോ ഗ്രാൻഡെ ഡോ സുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മാനുഷിക സംരംഭം സംഘടിപ്പിച്ച് യുഎഇ
സമീപകാല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ആഘാതം പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ 'ബ്രസീൽ സംസ്ഥാനമായ റിയോ ഗ്രാൻഡെ ഡോ സുലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക' എന്ന പേരിൽ ഒരു മാനുഷിക സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം, ദുബായിലെ ഇസ്‌ലാമിക്  ചാരിറ്റബിൾ ആക്‌റ്റിവിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ്, എക്‌സ്‌പോ സിറ്റി ദുബായ്, 'ഡേ ഫോർ ദുബായ