ദക്ഷിണ കൊറിയ അടുത്ത മാസം യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം വഹിക്കും

ദക്ഷിണ കൊറിയ അടുത്ത മാസം യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം വഹിക്കും
അടുത്ത മാസം മുതൽ യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൻ്റെ (യുഎൻഎസ്സി) റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ ദക്ഷിണ കൊറിയ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് യുഎന്നിലെ സിയോളിൻ്റെ സീനിയർ  അംബാസഡർ ഹ്വാങ് ജൂൺ-കുക്ക് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.എല്ലാ മാസവും, സ്ഥിരമല്ലാത്ത  യുഎൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗം ഒരു മാസത്തേക്ക് പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേൽക്കും, 15 അംഗ ര