അബുദാബി രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ നിന്ന് 65,000 പുസ്തകങ്ങൾ യുഎഇ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു

അബുദാബി രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിൽ നിന്ന് 65,000 പുസ്തകങ്ങൾ യുഎഇ സ്കൂളുകളിൽ വിതരണം ചെയ്തു
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം 33-ാമത് അബുദാബി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ നിന്നുള്ള 65,000 പുസ്തകങ്ങൾ യുഎഇയിലെ 220 സ്‌കൂളുകളിലെ ലൈബ്രറികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.സാമ്പത്തിക ഗ്രാൻ്റ് മുഖേനയുള്ള ഈ സംരംഭം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വായനാ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ സ്കൂൾ ലൈ