മാധ്യമ മേഖലയിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎഇയും ചൈനയും ചർച്ച ചെയ്തു

മാധ്യമ മേഖലയിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യുഎഇയും ചൈനയും ചർച്ച ചെയ്തു
നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസ് (എൻഎംഒ) ചെയർമാനും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമദ്, ചൈനയുടെ (എൻആർടിഎ) നാഷണൽ റേഡിയോ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ സഹമന്ത്രി സൂയി യോങ്‌ലെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സഹകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ മാധ്യമ മേഖലകളിലെ വൈദഗ്ധ്യം പ