അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദും, സിംഗപ്പൂർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു

അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദും, സിംഗപ്പൂർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്തു
യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും സിംഗപ്പൂർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ വിവിയൻ ബാലകൃഷ്ണനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വികസനത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുമുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി. സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, വിനോദസഞ്ചാരം,