ബ്രിക്‌സ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി

ബ്രിക്‌സ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി
നിരവധി യുഎഇ മന്ത്രിമാരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, അധ്യക്ഷനായി.ബ്രിക്‌സ് ഗ്രൂപ്പിലെ യുഎഇയുടെ പങ്കാളിത്തം യോഗം അവലോകനം ചെയ്യുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി