മൻസൂർ ബിൻ സായിദിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, സിബിയുഎഇ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നു

മൻസൂർ ബിൻ സായിദിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, സിബിയുഎഇ ബോർഡ് യോഗം ചേർന്നു
അബുദാബിയിൽ ചേർന്ന സിബിയുഎഇ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും, ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും, പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോടതി പ്രസിഡൻ്റ്, സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (സിബിയുഎഇ) ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി. യുഎഇയിൽ നവീകരണവും ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സാമ