യുഎഇ, സൗദി, ഖത്തർ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഗാസയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി

യുഎഇ, സൗദി, ഖത്തർ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഗാസയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി
യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ജോർദാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ  മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു വെർച്വൽ യോഗം നടത്തി, ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ ശാശ്വത വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്താനും  കരാറിൽ ഏർപ്