തീർത്ഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

തീർത്ഥാടകർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനായി സൗദി അറേബ്യ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു
ജിദ്ദ, 4 ജൂൺ 2024 (WAM) -- സൗദി ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രാലയം, സൗദി നാഷണൽ ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് ഉംറ, ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്കായി ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് "നുസുക് വാലറ്റ്" പുറത്തിറക്കി. ഉയർന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളും എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്കുകളും ഉപയോഗിച്ച് പണവും ചെലവുകളും കൈകാര്യം ചെ