യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി അഫ്ഗാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി അഫ്ഗാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
യുഎഇ രാഷ്‌ട്രപതി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഒരു അഫ്ഗാൻ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി അബുദാബിയിലെ കസർ അൽ ഷാതിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും വികസനത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്ന