ഇഎഡി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി

ഇഎഡി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അധ്യക്ഷനായി
ഇഎഡി ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അൽ ദഫ്ര മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയും, അബുദാബിയിലെ പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി (ഇഎഡി) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ്  ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ അധ്യക്ഷനായി. പരിസ്ഥിതിയും ജൈവവൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ പ്രതിബദ്ധത, അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.  പരിസ്ഥിതി യുഎഇ ദേശീയ സ്വത്വത്തിൻ