യുഎഇ, മലേഷ്യ ആദ്യ സംയുക്ത സമിതി യോഗം അബുദാബിയിൽ ചേർന്നു

യുഎഇ, മലേഷ്യ ആദ്യ സംയുക്ത സമിതി യോഗം അബുദാബിയിൽ ചേർന്നു
യുഎഇ-മലേഷ്യ സംയുക്ത സമിതിയുടെ ആദ്യ റൗണ്ട് അബുദാബിയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സഹമന്ത്രി അഹമ്മദ് അലി അൽ സയേഗും മലേഷ്യൻ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ബിൻ അലമിനും ചേർന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ടൂറിസം, സംരംഭകത്വം,