ഭൂമിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സുസ്ഥിര മാനേജ്മെൻ്റിന് നേതൃത്വം നൽകി അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി

ഭൂമിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സുസ്ഥിര മാനേജ്മെൻ്റിന് നേതൃത്വം നൽകി അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി
അബുദാബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി(ഇഎഡി) 'ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ, മരുഭൂവൽക്കരണം, വരൾച്ച പ്രതിരോധം' എന്ന പ്രമേയത്തിന് കീഴിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന 2024 ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ അബുദാബിയിലുടനീളം സുസ്ഥിരതയ്ക്കും സസ്യ സംരക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.ഔദ്യോഗികമായി നിയുക്ത ശൈഖ് സായിദ് സംരക്ഷിത മേഖലാ