2024ലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ദുബായ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൽ ചേരുന്ന പുതിയ കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം

ദുബായ് ചേംബേഴ്‌സിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ചേംബറുകളിലൊന്നായ ദുബായ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സിൻ്റെ സമീപകാല വിശകലനം അനുസരിച്ച്, ചേംബറിൽ ചേരുന്ന പുതിയ എമിറാത്തി ഇതര കമ്പനികളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിൽ 4,351 പുതിയ കമ്പനികളുമായി ഇന്ത്യൻ ബിസിനസുകൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതായി വെളിപ്പെടുത്തി.ഇന്ത്യയ