ചൈനീസ് വ്യവസായ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 'ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷാർജ' ബിസിനസ് റൗണ്ട് ടേബിൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

ചൈനീസ് വ്യവസായ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 'ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷാർജ' ബിസിനസ് റൗണ്ട് ടേബിൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
ഷാർജ എഫ്ഡിഐ ഓഫീസ് (ഷാർജയിലെ നിക്ഷേപം) അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരും പ്രമുഖ ബിസിനസ്സ് ഉടമകളുമായി ഒരു ബിസിനസ് റൗണ്ട് ടേബിൾ നടത്തി. ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻ്റ് റിലേഷൻസ് (ഡിജിആർ) ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഫാഹിം അൽ ഖാസിമി, ഷാർജ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റി (ഷൂറൂഖ്) സിഇഒ അഹമ്മദ് ഉ