ഗാസയിലെ യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ സ്‌കൂളിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ അപലപിച്ചു

ഗാസയിലെ യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ സ്‌കൂളിന് നേരെ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ അപലപിച്ചു
പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ (UNRWA) കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്ന സ്‌കൂളിൽ ഇസ്രായേൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയതിനെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ (ഒഐസി) ശക്തമായി അപലപിച്ചു.ഗാസയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശഹത്യയുടെ വിപുലീകരണമായും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമം, ജനീവ കൺവെൻഷന