എഐ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുകാണിച്ച് ആസിയാൻ മന്ത്രിമാർ

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ (എഐ) നേട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് യോജിച്ച പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും സഹകരണത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകതയും ആസിയാൻ മന്ത്രിമാർ അടിവരയിട്ടതായി സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.വിയറ്റ്നാം ന്യൂസ് ഏജൻസി (വിഎൻഎ) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജൂൺ 7 ന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കംബോഡിയയിലെ സീം റീപ്പ് പ്രവിശ്യയി