യുഎഇയിലെ പുതിയ ഗിനിയ അംബാസഡറിൽ നിന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ക്രെഡൻഷ്യൽ കോപ്പി സ്വീകരിച്ചു

യുഎഇയിലെ പുതിയ ഗിനിയ അംബാസഡറിൽ നിന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ക്രെഡൻഷ്യൽ കോപ്പി സ്വീകരിച്ചു
വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ കാര്യങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി സെയ്ഫ് അബ്ദുല്ല അൽഷാമിസി, യുഎഇയിലെ ഗിനിയയുടെ പുതിയ അംബാസഡർ എസോനോ അനുൻസോഗോ നെൻഗോനോയുടെ യോഗ്യതാപത്രം ഏറ്റുവാങ്ങി. അൽഷാമിസി നെൻഗോനോയുടെ ചുമതലകളിൽ വിജയിക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും യുഎഇയും ഗിനിയയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന