പ്രഥമ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി യുഎഇ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ്

പ്രഥമ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി യുഎഇ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ്
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക-ധനകാര്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു അവലോകനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രകാശനം അടയാളപ്പെടുത്തി, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായുള്ള എക്