2023-ലെ അബുദാബി സെൻസസ് ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അബുദാബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ

2023-ലെ അബുദാബി സെൻസസ് ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അബുദാബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ
അബുദാബി, 2024 ജൂൺ 11 (WAM) – സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ - അബുദാബിയുടെ (എസ്‌സിഎഡി) ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസസ് ഡാറ്റ എമിറേറ്റിലെ ഗണ്യമായ വളർച്ചയും ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അബുദാബി സെൻസസ് 2023-ൻ്റെ പ്രാഥമിക ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അബുദാബിയിലെ ജനസംഖ്യ 3,789,860 ആയി ഉയർന്നു, ഇത് 2011-നെ അപേക്ഷ