ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധിക്ക് ജൂൺ 15 മുതൽ 18 വരെ സാമ്പത്തിക വിപണികൾക്ക് അവധി

ഈദ് അൽ അദ്ഹ അവധിക്ക് ജൂൺ 15 മുതൽ 18 വരെ സാമ്പത്തിക വിപണികൾക്ക് അവധി
ഈദ് അൽ-അദ്ഹയ്ക്ക് ജൂൺ 15 മുതൽ 18 വരെ സാമ്പത്തിക വിപണികൾ അടച്ചിരിക്കുമെന്നും ജൂൺ 19 ന് വ്യാപാരം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അതോറിറ്റി (എസ്‌സിഎ) അറിയിച്ചു. അബുദാബി സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുമായും ദുബായ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുമായും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം, ഹിജ്‌റ 1445 ലെ അറഫാത്ത്