ഷാർജ ഭരണാധികാരി എസ്‌സിടിഎ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

ഷാർജ ഭരണാധികാരി എസ്‌സിടിഎ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
ഷാർജയുടെ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ.ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി, ഷാർജ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്‌നോളജീസ് അതോറിറ്റി (എസ്‌സിടിഎ) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എമിരി ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു. എമിറേറ്റിൻ്റെ ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമപരമായ വ്യക്തിത്വവും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവര