ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പരസ്യ പ്രചാരണം യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ നിരസിച്ചു

ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പരസ്യ പ്രചാരണം യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ നിരസിച്ചു
ഗൂഗിളിലെ ഇസ്രായേൽ പരസ്യങ്ങളിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് യുഎൻ ഏജൻസി ഫോർ പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾ (യുഎൻആർഡബ്ല്യൂഎ) വ്യക്തമാക്കി. നിഷ്പക്ഷത ലംഘിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഏജൻസി ഒന്നിലധികം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്