ബോർഡ് ഓഫ് ദുബായ് വിമൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

ബോർഡ് ഓഫ് ദുബായ് വിമൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ  മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
ദുബായ് ഭരണാധികാരി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, 2024ലെ ഡിക്രി നമ്പർ (39) പ്രകാരം ദുബായ് വിമൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (ഡിഡബ്ല്യുഇ) ഡയറക്ടർ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. മോന ഗാനെം അൽ മാരി അധ്യക്ഷനായ ബോർഡ്  രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ എമിറാത്തി സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.ബോർഡിൽ