യുഎഇ കോപ്‌സ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഈജിപ്തിന് കൈമാറി

യുഎഇ കോപ്‌സ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഈജിപ്തിന് കൈമാറി
യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ഡോ. അഹ്മദ് ബെൽഹൂൾ അൽ ഫലാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ സമാധാനപരമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സമിതിയുടെ (COPUOS) വിയന്നയിൽ നടക്കുന്ന ജൂൺ 19 മുതൽ 28 വരെ  67-ാമത് സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.ദേശീയ ബഹിരാകാ