എമിറേറ്റ്‌സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം റാഖ്‌ ഭരണാധികാരി പുറപ്പെടുവിച്ചു

എമിറേറ്റ്‌സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സ് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം റാഖ്‌ ഭരണാധികാരി പുറപ്പെടുവിച്ചു
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും റാസൽഖൈമ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി വ്യാഴാഴ്ച എമിറേറ്റ്‌സ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് പുനഃക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രമേയം പുറത്തിറക്കി.മഹമൂദ് ഹസൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷംസി അധ്യക്ഷനായ പുതിയ ബോർഡിൽ എൻജിനീയർ ഇസ്മായിൽ ഹസൻ അൽ ബലൂഷി ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനു