സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ദുബായ് പോലീസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഇറ്റലി പ്രശംസിച്ചു

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ദുബായ് പോലീസിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഇറ്റലി പ്രശംസിച്ചു
റോമിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ  ദുബായ് പോലീസ് കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മാരിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി സംഘത്തെയും ഇറ്റലി പോലീസ് മേധാവിയും പൊതു സുരക്ഷാ ജനറൽ ഡയറക്ടറുമായ പ്രിഫെക്റ്റ്  വിറ്റോറിയോ പിസാനി സ്വാഗതം ചെയ്തു.ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് പോലീസ് പ്രിഫെക്റ്റ്