നാളെ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് എൻസിഎം പ്രവചനം

നാളെ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന് എൻസിഎം പ്രവചനം
നാളെ കാലാവസ്ഥ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി പ്രവചിച്ചു. രാവിലെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, കിഴക്ക് മഴയുള്ള സംവഹന മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.കാറ്റ് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ വേഗതയിലായിരിക്കുമെന്നും പകൽ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ സജീവമാകുമെന്നും എൻസിഎം അ