ഇത്തിഹാദ് കാർഗോയുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാവാൻ മാഡ്രിഡ്

ഇത്തിഹാദ് കാർഗോയുടെ പുതിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാവാൻ മാഡ്രിഡ്
മാഡ്രിഡിലേക്കുള്ള പുതിയ റൂട്ടോടെ തങ്ങളുടെ ചരക്ക് ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക്കയാണ് ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സിൻ്റെ കാർഗോ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് വിഭാഗമായ എത്തിഹാദ് കാർഗോ. പുതിയ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി ജൂലൈ 15 മുതൽ, എയർലൈൻ അബുദാബിക്കും മാഡ്രിഡിനും ഇടയിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ബോയിംഗ് 777 ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന്