ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുഎഇ എഫ്എ സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് ഫണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു

ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുഎഇ എഫ്എ സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് ഫണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു
ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക, ഭരണ, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണ നൽകുന്ന സ്പോർട്സ് എക്സലൻസ് ഫണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം യുഎഇ എഫ്എ അവതരിപ്പിച്ചു. ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുബാറക് അൽ നഹ്യാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ 2024-2025 സ്പോർട്സ് സീസണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനായി പ്രതിവർഷം 12.5 ദശലക