ഡാഗെസ്താനിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു

ഡാഗെസ്താനിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു
റഷ്യയിലെ ഡാഗെസ്താനിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സാധാരണക്കാരുടെയും മരണത്തിനും പരിക്കിനും കാരണമായ ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനത്തെയും അപലപിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെയും മൂ