ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഓങ്കോളജി സേവനങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ഓങ്കോളജി സേവനങ്ങൾക്ക് വിപുലമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
എമിറേറ്റ്‌സ് ഓങ്കോളജി സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ദുബായിലെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഓങ്കോളജി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (ഡിഎച്ച്എ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.ഈ സംരംഭം ദുബായുടെ ഹെൽത്ത്‌കെയർ സ്ട്രാറ്റജി 2026 മായി യോജിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് രോഗികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്