ആണവശേഷി 70 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ

അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആണവോർജ്ജ വിഹിതം 70% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ആണവോർജ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക സഹമന്ത്രി ഡോ. ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് പുതിയ റിയാക്ടറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, 2029 ഓടെ അതിൻ്റെ സ്ഥാപിത ശേഷി 7.48