സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ മേഖലകളിൽ യുഎഇ-യുഎസ് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അൽ സെയൂദി സിലിക്കൺ വാലി സന്ദർശിച്ചു

സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്നൊവേഷൻ മേഖലകളിൽ യുഎഇ-യുഎസ് ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അൽ സെയൂദി സിലിക്കൺ വാലി സന്ദർശിച്ചു
സാമ്പത്തിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും, യുഎഇയുടെ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയും സിലിക്കൺ വാലിയും സന്ദർശിച്ചു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ക്ലൈമറ്റ് ടെക് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന മുൻഗണനാ മേഖ