യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറുമായി ലാന നുസൈബെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണറുമായി ലാന നുസൈബെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
യുഎഇയുടെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ അസിസ്റ്റൻ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ലാന സാക്കി നുസൈബെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും ആഗോളതലത്തിലെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജനീവയിലെ യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ഡോ. വോൾക്കർ ടർക്കുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആഗോള മനുഷ്യാവകാശ വെല്ലു