ഗൾഫിൻ്റെ പുതിയ പോയിൻ്റ് പേഴ്സണായി കീർത്തി വർധൻ സിങ് നിയമിതനായി

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ എസ് ജയശങ്കർ ഗൾഫിൻ്റെ പുതിയ പോയിൻ്റ് പേഴ്സണായി കീർത്തി വർധൻ സിങ്ങിനെ നിയമിച്ചു. കോൺസുലർ, പാസ്‌പോർട്ടുകൾ, വിസ ജോലികൾ, വിദേശ ഇന്ത്യൻ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമാന്തര ചാർജ്ജുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ജോലിയിൽ സിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മുക്തേ