ഷാർജ സമ്മർ പ്രമോഷൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തുടക്കമാകും

ഷാർജ സമ്മർ പ്രമോഷൻ ഫെസ്റ്റിവലിന് നാളെ തുടക്കമാകും
ഈ വേനൽക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ ‘കിഴിവുകളും സാഹസികതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു വേനല്‍ക്കാലത്തിന് സജ്ജമാകൂ’ എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ ഷാർജ സമ്മർ പ്രമോഷൻ 2024ന് നാളെ തുടക്കമാകും.ഷാർജ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും (എസ്‌സിസിഐ) ഷാർജ കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് അതോറിറ്റിയും (എസ്‌സിടിഡിഎ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഷാർജ സമ്മർ