ന്യൂയോർക്കിലെ ബുർജീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അൽ സെയൂദി പങ്കെടുത്തു

ന്യൂയോർക്കിലെ ബുർജീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അൽ സെയൂദി പങ്കെടുത്തു
യുഎസിൽ ബുർജീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതായി ബുർജീൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സെയൂദി പങ്കെടുത്തു. കാൻസർ പരിചരണത്തെയും സാങ്കേതിക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം ആഗോള ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള