അക്കാബ മറൈൻ റിസർവ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക നാമനിർദ്ദേശം പുരോഗമിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നു

യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ അഖാബ മറൈൻ റിസർവിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. യുനെസ്‌കോയുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിലും അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത ഘട്ട തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും സെഷൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ജോർദാൻ  ടൂറിസം, പു