ഇസ്താംബൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കോംപ്ലക്‌സ് പുനർവികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ യുഎഇയും തുർക്കിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു

ഇസ്താംബൂളിലെ കുട്ടികളുടെ കോംപ്ലക്‌സ് പുനർവികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ യുഎഇയും തുർക്കിയും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു
ഇസ്താംബൂളിലെ ശൈഖ് സായിദ് ചിൽഡ്രൻസ് കോംപ്ലക്‌സ് പുനർവികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ യുഎഇ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്‌മെൻ്റ് മന്ത്രാലയം, സായിദ് ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, തുർക്കി കുടുംബ, സാമൂഹിക സേവന മന്ത്രാലയം എന്നിവ ഒപ്പുവച്ചു. പദ്ധതിക്കായി യുഎഇ 40.4 മില്യൺ ദിർഹം (11 മില്യൺ യുഎ