ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വിപണിയുടെ പദ്ധതികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അവതരിപ്പിച്ചു

ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വിപണിയുടെ പദ്ധതികൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അവതരിപ്പിച്ചു
ഉപരാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്  മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും നൂതനവുമായ കാർ വിപണിയായ ‘ദുബായ് കാർ മാർക്കറ്റ്’ വികസിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. വാഹന വ്യാപാര മേഖലയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖവും അതിവേഗം വളരുന്നതുമായ നഗരങ്ങളിലൊന്നായി ദുബായുടെ സ്ഥാനം ഉറ