അൽ അറബി സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ക്ലബ്ബിൻ്റെ ചെയർമാനെ നിയമിച്ച് ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരി ഉത്തരവിറക്കി

അൽ അറബി സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ക്ലബ്ബിൻ്റെ ചെയർമാനെ നിയമിച്ച് ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരി ഉത്തരവിറക്കി
ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ, 4 ജൂലൈ 2024 (WAM) -- അമീരിയിലെ അൽ അറബി സ്‌പോർട്‌സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനായി ഖാലിദ് യൂസുഫ് ബിൻ ഹുദൈബയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഉമ്മുൽ ഖൈവൈൻ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് സൗദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുഅല്ല അമീരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.